Andreea-Vlantoiu

Andreea Vlănțoiu este Managing Partner al Vlănțoiu și Asociații, societate de avocatură pe care a fondat-o împreună cu George Vlănțoiu, în calitate de Senior Partner, din dorința de a aduce la nivel superior viziunile similare dezvoltate în anii anteriori de practică a avocaturii.

A asigurat asistența legală la încheierea unor contracte comerciale de anvergură, prin coordonarea echipelor de avocați responsabile cu efectuarea operațiunilor de due diligence anterioare negocierilor, negocierea condițiilor contractuale și elaborarea actelor juridice rezultate. Printre realizările sale în materia contractelor comerciale se numără negocierea și participarea la elaborarea unui contract de dezvoltare imobiliară având ca obiect edificarea unui cartier de locuințe, cu o valoare a investiției estimată la 12.000.000 Euro. Andreea Vlănțoiu a asigurat reprezentarea în fața instanței de judecată în dosare comerciale complexe, obținând pentru clienții reprezentați succese precum pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și executorii cu o valoare de peste 10.000.000 Euro împotriva unei companii internaționale de asigurări.

În  materie  de  real  estate, Andreea Vlănțoiu  s-a remarcat  ca un avocat cu o  excelentă  înțelegere  a noțiunilor de  cadastru și carte  funciară, atât  din punct de vedere  legal, cât și din  punct de vedere  tehnic, aducând recent o contribuție definitorie  în reglarea  regimului  juridic al  unei proprietăți  imobiliare cu  o valoare  estimată  de  30.000.000 Euro,  aflată  în  administrarea  unei instituții publice naționale,

precum  și  la  clarificarea  situației  juridice și tabulare a unei proprietăți  imobiliare  cu o valoare  estimată  de  8.000.000 Euro, aflată în  coproprietatea  unor  clienți – persoane fizice  nerezidente. A  asigurat  reprezentarea  unei  companii  românești  de  top într-un litigiu  privind  o proprietate  imobiliara cu o valoare  de  aproximativ 6.000.000 Euro și a asistat  clientul  la  negocierea  ulterioară  a unei  tranzacții judiciare,  care  a  condus  la stingerea litigiului.

În materia dreptului muncii, Andreea Vlănțoiu și-a pus în valoare experiența în procedura de preluare sau reducere de personal a unor persoane juridice de mari dimensiuni. Astfel, a avut o contribuție cheie la elaborarea strategiei de recrutare sau disponibilizare de personal, prin acordarea unei atenții sporite condițiilor de fond și formă ale demersurilor întreprinse, astfel încât toate părțile implicate să fie angrenate în mod echitabil și transparent în rezultatul procedurii. Ca urmare, a fost diminuat în mod semnificativ riscul de conflicte de dreptul muncii, iar reprezentarea pe care a acordat-o clienților în cadrul cazurilor transformate în situații litigioase a condus la finalizarea cu succes a acestora.

Andreea Vlănțoiu are o experiență bogată de drept administrativ, asigurând consultanța legală la elaborarea unor acte normative sau la punerea lor în aplicare, precum și reprezentarea în fața instanței de judecată în litigii având ca obiect valabilitatea unor acte normative.