Tailor-made

Misiunea noastră este sa interiorizam mecanismul economic pe care clienții noștri doresc sa-l construiască, să evaluăm posibilitățile legale, să identificăm modalitățile de punere în aplicare și să subliniem valențe suplimentare ale afacerii, pe care numai cei aflați în contact direct cu legea le pot observa. Fiecare client primește o soluție unică, precum este și cazul preluat.

Viziune

Soluții

Considerăm o provocare personală găsirea unei soluții, indiferent cât de complex sau inedit ar fi cazul care ne-a fost încredințat spre rezolvare. Experiența ne-a arătat că nu există problemă legală fără soluție.

Echilibru

Ne consiliem clienții să construiască relații contractuale echilibrate, bazate pe respectul antreprenorial. Din experiență am constatat că relațiile contractuale durabile sunt cele în care ambii parteneri sunt satisfăcuți și au de câștigat pe termen lung. Un contract bun este un contract respectat.

Creativitate

Ne angajăm să oferim creativitate. Întrebările clienților nu acoperă de multe ori nevoia lor reală de informație, tocmai din cauza lipsei de cunoștințe exhaustive despre domeniul lor de interes. Avocații noștri evaluează viziunea clientului, o ancorează în legislație și indică alternativele și oportunitățile legale, care altfel ar rămâne neobservate, cu creativitatea pe care ar manifesta-o în afacerea proprie.

Prezumția de nevinovăție

Am ales să devenim avocați pentru a apăra poziții care sunt corecte până la proba contrară, în orice domeniu. Suntem adversarii prejudecăților și etichetelor, legale sau morale, pana când o instanță cu adevărat imparțială are ocazia să se pronunțe, în baza unui probatoriu corect administrat.

Confidențialitate

Încrederea clienților noștri are o valoare absolută pentru noi și suntem întru totul dedicați păstrării confidențialității informațiilor pe care le-am aflat din poziția noastră profesională, pe parcursul și după finalizarea contractului de asistență juridică.

Colegialitate

Apărăm interesele clienților noștri cu pasiune, fără ca prin aceasta să ne lăsăm atrași în conflicte personale. Credem că devotamentul față de cauza clientului este demonstrat cel mai bine prin cultivarea unei atitudini profesioniste și deschise față de partenerii de afaceri și colegi, care să lase loc de negociere și soluții creative.

Relativitatea adevărului

Lecția de viață pe care am învățat-o practicând dreptul este că adevărul este relativ și ambele părți ale unui conflict pot justifica viziunea lor asupra dreptății. Acesta este motivul pentru care încercăm să înțelegem și perspectiva celeilalte părți, numai astfel putând conduce o analiză obiectivă a speței pentru client. Am reușit să soluționăm zeci de conflicte în afara instanței de judecată prin aducerea în prim plan a adevărului fiecăreia dintre părți, astfel încât soluțiile să se evidențieze în ceea ce anterior era o mare neînțelegere.

Garanți ai justiției

Ce credem despre faptul că uneori avocații apără clienți despre care știu că nu au întru totul dreptate? Credem că trebuie să o facă pentru ca adevărul părții reprezentate să fie auzit de către instanța de judecată. Pentru că numai prin garanția apărării de către un avocat actul de justiție poate fi realizat la adevărata lui dimensiune.

Dacă o parte într-un proces a fost nereprezentată sau nu a fost reprezentată adecvat, este un indiciu aproape sigur al lipsei de calitate a actului de justiție, care nu ar trebui să mulțumească nici instanța, nici societatea. Doar când toate argumentele au fost auzite, doar când toate probele au fost administrate, doar atunci instanța poate pronunța o soluție corectă.

Integrare

Avocații noștri înteleg că specializarea în orice domeniu în epoca actuală este infertilă dacă nu sunt asigurate conexiunile cu alte discipline și profesii. Noi suntem promotorii unor soluții juridice integrate, prin care clientul beneficiază de opinii avizate ale unor specialiști și din alte domenii – real estate, banking, IT, marketing și comunicare, contabilitate și audit financiar.