George Vlantoiu

George Vlănțoiu este Senior Partner al Vlănțoiu și Asociații, după ce a fondat societatea de avocatură împreună cu Andreea Vlănțoiu, cu hotărârea de a pune în practică la un înalt nivel standardele și aspirațiile profesionale comune.

Este un avocat experimentat în real estate și dezvoltare imobiliară, remarcându-se ca un excelent negociator, consultanța sa legală asigurând baza juridică pentru încheierea unor tranzacții imobiliare de anvergură și pentru edificarea unor imobile de o semnificativă valoare economică. Printre realizările recente se numără asistarea unei companii autohtone la contractarea executantului transnațional și proiectantului unui important edificiu, un proiect cu o valoare estimată de 13.000.000 Euro. A asigurat elaborarea rapoartelor de due diligence și supervizarea comasării mai multor terenuri agricole, atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere tehnic și a condus negocierile care s-au finalizat prin realizarea unei tranzacții imobiliare în valoare de aproximativ 5.000.000 Euro.

În domeniul dreptului administrativ, a participat la elaborarea unor proiecte de acte normative și a oferit consultanță legală la întocmirea unor acte administrative individuale, asigurându-se de armonizarea acestora cu legislația națională și europeană. A asigurat consultanța juridică și a reprezentat cu succes în instanță companii private și instituții publice în contestații împotriva unor acte administrative ale organelor de control, precum și cu ocazia unor proceduri de achiziție publică.

Are o considerabilă experiență în materia fondurilor europene, oferind asistență pentru beneficiari atât în etapa de scriere, cât și de derulare a proiectelor, împrejurare cu care și-a pus la dispoziție cunoștințele extensive de legislație română și europeană, a efectuat demersuri către instituțiile abilitate în vederea armonizării cadrului legal intern cu cel european și a menținut legătura cu autoritățile de management. A asigurat recent supervizarea din punct de vedere juridic a derulării și finalizării în bune condiții a unui proiect finanțat din fonduri europene în valoare de 3.000.000 Euro.