Ne mândrim să obținem rezultate de excepție pentru clienții noștri:

client-1400

 • încheierea unui parteneriat strategic cu o companie având experiență de peste 20 de ani în cyber security si acordarea de consultanță companiilor-client pentru alinierea la GDPR
 • negocierea unui contract de dezvoltare imobiliară având ca obiect edificarea unui cartier de locuințe, cu o valoare a investiției estimată la 12.000.000 Euro
 • reprezentarea juridică a unei companii interne în obținerea unei hotărâri judecătorești definitive și executorii cu o valoare de peste 10.000.000 Euro împotriva unei companii internaționale de asigurări
 • asistarea unei persoane juridice interne la contractarea proiectantului și executantului transnațional al unui important edificiu, un proiect cu o valoare estimată de 13.000.000 Euro
 • consultanța juridică și asistarea a două persoane juridice într-un proces de fuziune, având ca elemente cheie preluarea de patrimoniu și a unui personal de sute de angajați
 • asistența juridică oferită unei instituții publice naționale în reglarea regimului juridic al unei proprietăți aflate în administrarea sa cu o valoare estimată de 30.000.000 Euro
 • asistarea și reprezentarea în instanță a unei instituții publice în procesul de reorganizare și reducere de personal, în urma aplicării imediate a unor acte normative ce restricționau numărul de posturi alocat instituției. Finalizarea procedurii de disponibilizare și a litigiilor izvorâte din aceasta cu un procent de câștig de 100%
 • apărarea cu succes în instantă a unei hotărâri de guvern privind fuziunea a două instituții publice naționale
 • supervizarea din punct de vedere juridic a derulării și finalizării în bune condiții a unor proiecte finanțate din fonduri europene în valoare de 9.000.000 Euro
 • consultanța juridică și asistarea în negociere la realizarea unei tranzacții imobiliare în valoare de aproximativ 5.000.000 Euro
 • reprezentarea unei companii românești importante într-un litigiu privind o proprietate imobiliară cu o valoare de aproximativ 6.000.000 de Euro și negocierea încheierii litigiului printr-o tranzacție judiciară
 • asistarea unor clienți – persoane fizice în reglarea regimului juridic al unei proprietăți imobiliare din România cu o valoare estimată de 8.000.000 Euro
 • reprezentarea cu succes a unei companii românești cu capital străin în mai multe litigii de dreptul muncii, cu o valoare de aproximativ 600.000 Euro
 • asistarea unei companii importante în negocierea și tranzacționarea unei dispute comerciale de aproximativ 300.000 Euro legate de executarea lucrărilor de construcție la un terminal al unui aeroport din România
 • asistența și consultanța juridică în domeniul dreptului muncii pentru una dintre liniile aeriene naționale din Europa
 • supervizarea din punct de vedere juridic și oferirea de consultanță legală privind peste 50 de contracte încheiate cu artiști internaționali