icalculatoare

Consultanță juridică și reprezentare în instanță

Suntem interesați de atingerea unui echilibru just între puterea publică și libertățile individuale, fie că este vorba despre persoane fizice sau companii. Din acest motiv, oferim consultanță juridică și reprezentare în instanță acelor persoane ale căror drepturi și interese legitime au fost lezate în raport cu autoritățile. Pe de altă parte, acordăm consultanță și instituțiilor publice care sunt preocupate de calitatea actului administrativ emis, precum și în raporturile cu organele de control.

Consultanță elaborare acte administrative normative și individuale

Am oferit consultanța legală necesară la elaborarea și punerea în aplicare a unor acte administrative normative și individuale, armonizate cu legislația națională și europeană. Am asigurat consultanță juridică și am reprezentat cu succes în instanță companii private și instituții publice în contestații împotriva unor acte administrative ale organelor de control.

Apărarea drepturilor legitime ale persoanelor fizice

Nu în ultimul rând, ne implicăm în apărarea drepturilor legitime ale persoanelor fizice care se consideră lezate de acte administrative.