isettings

Atunci când se înființează o entitate având ca scop realizarea unei afaceri, ne ocupăm de analiza implicațiilor fiscale pe care le are alegerea formei de organizare a acesteia sau încheierea unor specii de contracte. Clienții noștri sunt avizați asupra  normelor fiscale cu impact juridic

în  activitatea  lor,  acest  lucru  reflectându-se  în  clauzele  contractelor  încheiate  și  în strategia  de afaceri. Asigurăm consultanța și reprezentarea în fața instanței de judecată în contestații împotriva actelor administrativ-fiscale.