ifonduri

Consultanță juridică fonduri europene

Asigurăm clienților noștri consultanța juridică necesară atât în etapa de scriere a proiectelor finanțate din fonduri europene, cât și pe parcursul derulării acestora. Supervizăm din punct de vedere legal contractele încheiate, relația cu experții, asigurăm interpretarea dispozițiilor legale incidente, solicităm clarificările necesare de la autoritățile competente și susținem contestațiile administrative sau judiciare. Sprijinim beneficiarii de fonduri europene     în      identificarea     soluțiilor     administrative,

comerciale   și   fiscale   pentru    maximizarea   succesului proiectelor derulate.

Consultanta proiecte fonduri europene si supervizare implementare

Am efectuat demersuri către instituțiile abilitate în vederea armonizării cadrului legal intern cu cel european și am menținut legătura cu autoritățile de management. Am asigurat recent supervizarea din punct de vedere juridic a derulării și finalizării în bune condiții a unui proiect finanțat din fonduri europene în valoare de 3.000.000 Euro.