Noua lege a voluntariatului

Noua lege a voluntariatului

La data de 26.07.2014 a intrat în vigoare Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, ocazie cu care a fost abrogată în mod expres reglementarea anterioară în această materie, respectiv Legea nr. 195/2001.

Noua lege urmărește alinierea României la standardele europene sub acest aspect, în contextul în care datele statistice relevă existența unui grad foarte redus de implicare a populației autohtone în proiectele de voluntariat. În acest sens au fost implementate o serie de modificări esențiale, care interesează atât organizațiile cât și voluntarii.

Una dintre cele mai importante schimbări este recunoașterea activității de voluntariat ca experiență profesională și/sau în specialitate, sub condiția ca aceasta să fie realizată în domeniul studiilor absolvite de către voluntar. Prin aceasta, se dorește motivarea tinerilor să desfășoare asemenea activități în perioada studiilor, având în vedere faptul că acestea vor constitui ulterior un avantaj real pe piața locurilor de muncă.

Pe de altă parte, este important de reținut că voluntariatul ca experiență profesională nu este echivalent cu vechimea în muncă și nu este inclus în sistemul de asigurări sociale sau în cel de pensii. Prin urmare, dacă voluntarii nu sunt studenți sau angajați, vor avea obligația de a-și plăti singuri asigurarea de sănătate.

O altă noutate este introducerea obligativității încheierii unui contract de voluntariat între organizație și voluntar, care trebuie să îmbrace forma scrisă și să fie redactat în limba română pentru a produce efecte. Prin comparație, legea anterioară oferea părților posibilitatea de a decide dacă încheie un contract de voluntariat sau nu, în funcție de natura activității desfășurate.

Pentru a coopta voluntari, organizațiile vor publica cereri prin care își exprimă disponibilitatea în acest sens, având posibilitatea de a refuza ofertele primite din partea persoanelor interesate conform prevederile statutare proprii, însă cu respectarea principiului egalității de șanse și de tratament (adică fără discriminare). Pe lângă certificatul de voluntar, al cărui conținut este acum mai strict reglementat, la finalizarea activității organizația va oferi voluntarului și un raport în care vor fi enumerate activitățile prestate, atribuțiile asumate și aptitudinile dobândite de acesta.

De asemenea, printre noutățile de interes se numără și posibilitatea organizării activităților de voluntariat în afara granițelor României, răspunderea solidară a organizației împreună cu voluntarul pentru prejudiciile cauzate terților, scăderea termenului de denunțare unilaterala a contractului de voluntariat de la 30 de zile la 15 zile, scutirea organizației de obligativitatea încheierii unui contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală, reglementarea situațiilor de încetare a contractului de voluntariat, etc.

Variate